Tworzywa sztuczne są nośnikiem innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do podwyższania standardu życia oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także ochrony środowiska.

Evoltaic Sp. z o.o. jako firma proekologiczna wdrożyła wiele rozwiązań, które mają na celu redukcję wpływu naszej firmy na środowisko. Obejmują one w głównej mierze energetycznie wydajną i przyjazną środowisku technologię. Stale pracujemy nad ulepszaniem procesu produkcyjnego. Indywidualnie skomponowane rozwiązania systemowe pozwalają nam na ograniczenie zużycia energii, wody oraz niwelują powstawanie odpadów poprodukcyjnych. Naszym celem jest ciągłe dążenie do zaoferowania produktów o najwyższej jakości, przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Technologia - stosowany w naszej firmie proces technologiczny wytwarzania regranulatu jest wysoce innowacyjny ze względu na wdrożone rozwiązania techniczne i technologiczne, które podwyższają jakość produkowanego regranulatu. Można go traktować jako pełnowartościowy produkt nadający się do przetwórstwa konwencjonalnymi technikami, takimi jak wtryskiwanie i wytłaczanie. Produkowany w naszej firmie regranulat jest pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych, jak również wtrąceń gazów w postaci pęcherzy. Stąd też stanowi idealną i jednocześnie znacznie tańszą alternatywę dla tworzyw pierwotnych.

Maszyny - Jesteśmy w posiadaniu wysokiej klasy maszyn austriackiej firmy ARTEC machinery GMBH - renomowanego producenta linii do granulacji, które zostały udoskonalone i dostosowane specjalnie do naszych potrzeb. Dzięki tym zabiegom proces regranulacji stał się bardziej innowacyjny i jeszcze bardziej efektywny. Korzystamy z rozwiązań technologicznych niezwykle wydajnego systemu myjącego do silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych. Stąd też Evoltaic Sp. z o.o. może się poszczycić jedyną w swoim rodzaju ofertą nowoczesnych produktów o bardzo wysokim standardzie jakościowym.

Prowadzimy również sukcesywne działania zmierzające do podnoszenia standardów jakościowych naszych produktów poprzez: ciągłe szkolenia operatorów maszyn, kadry technicznej i pracowników administracyjnych, modernizację bazy sprzętowej i wprowadzenie na rynek nowych technologii produktów z branży tworzyw sztucznych.

Posiadamy uregulowany stan formalno-prawny w zakresie prowadzonej działalności to jest pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie, transport i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628) oraz art. 183 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).